Revisió geriàtrica

PER QUÈ UNA CONSULTA DE GERIATRIA?

Els nostres animals a aquestes edats avançades tenen més possibilitats de patir algunes patologies, degeneratives, neoplàsiques i infeccioses, entre les que podem destacar:

(*) En els gossos:

Diabetis mellitus, patologies de pròstata, obesitat, cardiopaties, malalties degeneratives, cataractes, neoplàsies, patologies dentals, queratoconjuntivitis seca, hipotiroidisme, urolitiasis, hiperadrenocorticisme, anèmia, incontinència urinària, hepatopaties i insuficiència renal crònica

(*) En els gats:


Patologies inflamatòries dels intestins, diabetis mellitus, lipidosis hepàtica, insuficiència renal crònica, obesitat, neoplàsies, patologies dentals, hipertiroidisme, urolitiasis, anèmia, hepatopaties, cardiopaties. 

Amb tota la informació obtinguda, el professional veterinari haurà d'informar adequadament al propietari de l'animal per adequar certes pautes, que ajudaran a reduir l'avanç de certes patologies i millorar la seva qualitat de vida durant els propers anys. 

QUÈ HA D'INCLOURE UNA CONSULTA DE GERIATRIA?

Una visita especialitzada amb un examen físic complet i sistemàtic, un anàlisi complet, un electrocardiograma i la mesura de la pressió arterial.

SERVEIS INCLOSOS.

- La consulta inclou una revisió de tots els sistemes de l'animal (estat de les mucoses, hidratació, tamany i consistència dels ganglis, temperatura, revisió de les oïdes, revisió de la pell i el pèl, revisió dels ulls, auscultació cardíaca i pulmonar) això juntament amb l'anamnesis (preguntes rutinàries que es fan durant la visita, tipus de femtes, vòmits, variació en la ingesta d'aigua i/o el menjar, quantitat d'orina, si existeix tos o l'animal tolera menys l'exercici), ens permet fer medicina preventiva i detectar possibles problemes al sistema digestiu, renal, cardíac, pulmonar, endocrí... 

- Anàlisi de sang: inclou un hemograma i un conjunt de proves bioquímiques per revisar el funcionament dels diferents òrgans interns.

- T4: és una hormona tiroïdal, que en el cas dels animals geriàtrics s'ha de tenir en compte, doncs a aquesta edat és susceptible d'estar alterada.

- Pressió arterial: ens permetrà detectar problemes cardíacs i evitar complicacions.

- Electrocardiograma: ens permetrà avaluar la funcionalitat del cor.

- Proteïna en orina: es tracta de fer una prova ràpida que ens dóna informació molt precoç sobre una possible pèrdua de la funcionalitat del ronyó.

PRIMERS SÍMPTOMES

A les persones no ens agrada pensar que el nostre animal s'està fent gran, però com més aviat ho acceptem, abans podrem ajudar-lo a gaudir d'una millor qualitat de vida.

Hi ha certes generalitats que podem observar en els animals quan entren en aquesta fase::

Pèrdua de força i agilitat

Pèrdua de velocitat i resistència

Disminució del metabolisme i activitat sexual

Pèrdua de visió i oïda

Disminució massa òssia

Pèrdua de dents

Problemes de pell


ESPERANÇA DE VIDA

És important destacar que l'esperança de vida no és la mateixa per races grans que per races petites, així com tampoc ho és entre espècie canina i felina.


(*) Exemple d'esperança de vida mitja en gossos: 

Races grans de 7/8 anys fins els 9/10 anys.
Races petites de 11/12 anys fins els 14/15 anys.


(*) Exemple d'esperança de vida mitja en gats:

De 13 a 15 anys, totes les races incloses

(*) Tot i aquests valors cal destacar que alguns animals poden arribar a valors molt superiors, conseqüència d'una bona qualitat de vida, alimentació, cures, clima etc... 

SOL·LICITA ELS NOSTRES SERVEIS

Si us plau, introdueix les teves dades i et respondrem en menys de 48 hores.