ca-La dieta veterinària en la insuficiència renal

En la majoria dels casos la insuficiència renal crònica és una malaltia de progressió lenta i insidiosa, tot i que en determinats casos els símptomes podrien aparèixer sobtadament. Els símptomes més comuns que trobem en gats afectats són:

- Falta de gana
- Pèrdua de pes
- Deshidratació
- Depressió

Acostumen a tenir molta set i a produir molta més orina (degut a la incapacitat dels ronyons de concentrar-la). Altres símptomes poden ser: pelatge lleig, vòmits, halitosi, úlceres a la boca i debilitat. A mesura que la insuficiència renal va progressant (independentment del tractament) aquests símptomes tendeixen a empitjorar amb el temps. La dieta és important en els pacients amb insuficiència renal crònica, amb tres factors destacats:

Ingesta d'aigua

Els gats amb malalties renals poden deshidratar-se amb més facilitat, doncs els ronyons tenen menys capacitat per conservar l'aigua mitjançant la concentració de l'orina. Mantenir una ingesta d'aigua adequada és molt important i, degut a que els gats obtenen la major part de la seva aigua a través del menjar, en aquests pacients l'alimentació haurà d'incloure sempre que sigui possible, majoritàriament menjar humit (llaunes i bossetes).

Contingut proteic

Una dieta ideal per un gat amb malaltia renal haurà de proporcionar una concentració baixa en proteïnes , doncs la majoria de les toxines s'acumulen en sang en la insuficiència renal, com a resultat de la descomposició de les proteïnes. Igualment, la reducció de la proteïna en la dieta s'ha de fer amb precaució. Un consum molt pobre en proteïnes pot provocar una pèrdua de pes que serà perjudicial per l'estat general de salut. És per això que per aconseguir la ingesta adequada és preferible utilitzar dietes comercials específiques.

Una dieta con bajo contenido en fósforo en los gatos con insuficiencia renal parece resultar muy beneficiosa para proteger a los riñones de sufrir mayores daños. Las dietas comerciales preparadas para el fallo renal tienen baja concentración de proteínas y de fósforo.

Les dietes baixes en proteïnes solen ser menys gustoses pels gats. Els gats amb insuficiència renal crònica que no s'acostumen a aquestes dietes, és preferible que segueixin una dieta normal a que deixin de menjar. A vegades es pot aconseguir que mengin la dieta especial baixa en proteïnes oferint diferents varietats, calentant el menjar i barrejant una dieta d'aquest tipus amb la seva normal durant un temps 

Baix contingut en fòsfor


Una dieta amb baix contingut en fòsfor en els gats amb insuficiència renal resulta molt beneficiosa per protegir els ronyons de patir danys més greus. Les dietes comercials preparades tenen una baixa concentració en proteïnes i fòsfor. Si un gat no s'alimenta amb aquest tipus de dieta o si la concentració de fòsfor en sang és elevada a pesar de la dieta, es poden afegir quelants del fòsfor, per exemple hidròxid d'alumini o acetat de calci, per reduir la quantitat de fòsfor que s'absorbeix. Tot això ha de ser prescrit pel veterinari.

Altres millores a les dietes

Les dietes comercials per gats amb insuficiència renal tenen altres modificacions, com pot ser l'addició  de més fibra i alguns àcids grassos poli-insaturats que ofereixen beneficis addicionals en el tractament de la insuficiència renal.


Posted by Clínica veterinària Les Bòbiles